Inzet, drive en leergierigheid

Het gaat om jouw ontwikkeling, jíj speelt de hoofdrol en dit vereist een bepaalde leerhouding van je.

Je bent intrinsiek gemotiveerd om aan je eigen ontwikkeling te werken. Je wilt je graag continu verbeteren en bent bereid daarin uitdagingen aan te gaan. Dat dit inspanning van je vergt, ook in eigen tijd, is voor jou logisch. En dat het soms spannend is, hoort bij het leren.

Ontwikkelen doen we samen

Praecellenti ontwikkelt duurzaam inzetbare infrastructuur professionals op geheel eigen wijze. We hebben op basis van profielen en verschillende ontwikkelpaden vastgesteld welke kennis en kunde wenselijk en noodzakelijk is. En deze stemmen we af op de specifieke organisatiebehoefte.

Jij stelt jezelf doelen, werkt zo gericht aan je ontwikkeling en maakt deze ontwikkeling meetbaar. Je staat open voor het leren van ervaren professionals (via het meester-gezel principe) en je hebt geen aanmoediging nodig om aan de slag te gaan.

Wij schatten je leerhouding in, toetsten deze en monitoren of jouw doelen voor jou haalbaar zijn.

Belangrijk onderdeel van alle ontwikkelactiviteiten is het eigen maken van de Praecellenti kernwaarden (proactief, professioneel, pragmatisch, ondernemend, toekomstgericht en dynamisch).

De werkwijze van Praecellenti is uniek omdat wij:

Onze dienstverlening vormgeven samen met klanten

Wij werken langjarig samen met onze klanten. Hierdoor hebben wij inzicht in de vraagstukken van een klant en die benutten we in de ontwikkeltrajecten van haar deelnemers. Wij zijn pragmatisch in onze aanpak, flexibel en denken mee in oplossingen die voor onze klanten het beste werken.

Onze ontwikkelactiviteiten geven we vorm door zorgvuldig naar de organisatie- en individuele behoeften te kijken. De ontwikkelbehoefte van de organisatie identificeren we en leggen we vast in een organisatiescan. De individuele behoefte van een professional identificeren we en leggen we vast in een individuele scan. Beide scans vormen de basis voor het individuele ontwikkelplan van de professional. Tijdens de uitvoering van het ontwikkelplan wordt blijvend getoetst of we op de goede weg zijn. We monitoren voortgang van de professional en de ontwikkelingen binnen de organisatie. 

Gedurende al onze ontwikkelactiviteiten hebben we intensief contact met zowel deelnemers, zijn leidinggevende als de organisatie.

Samenwerken met dé kennisautoriteit op het gebied van infrastructuur

Praecellenti is een Stichting zonder winstoogmerk. Praecellenti is voortgekomen uit de jarenlange ervaring die we hebben opgedaan bij de ontwikkeling van professionals binnen Routz. Routz is al jarenlang dé kennisautoriteit op het gebied van (netwerk)infrastructuur.

Deze natuurlijke verbinding met Routz maakt dat we veel ervaring hebben in het vakgebied en daardoor ook precies weten hoe wij professionals kunnen ontwikkelen.

Praecellenti maakt dankbaar gebruik van de faciliteiten en expertise van Routz. Samen met een ervaren pool van trainers die de uitdagingen van infrastructuur professionals op het gebied van (inter)persoonlijke vaardigheden in het vakgebied kennen en begrijpen, geven we vorm aan onze ontwikkelactiviteiten.

Specifiek activiteiten ontwikkelen voor en door infrastructuur professionals

Onze historie en ons DNA maken dat wij al onze ontwikkelactiviteiten specifiek kunnen afstemmen op de behoeften van de infrastructuur professionals en de organisaties waarin ze werken. Wij ontwikkelen al onze programma’s met en voor deze infrastructuur professionals.

En alhoewel de technische ontwikkeling het hart vormt van jouw ontwikkeling, ervaren wij dat de persoonlijke vaardigheden een belangrijke randvoorwaarden zijn om jouw skills volledig tot zijn recht te laten komen. Wij ondersteunen jou als professional in het combineren van zowel technische als persoonlijke vaardigheden.