Driven by curiosity

Waarom Praecellenti?

Professionaliteit van IT netwerkinfrastructuur medewerkers continu garanderen en verbeteren, dát willen we met onze trajecten bereiken.

Praecellenti is een stichting opgericht door een aantal partijen die werkzaam zijn op het gebied van IT netwerkinfrastructuren. Deze partijen signaleren een teruglopende professionaliteit in de branche, terwijl de goede werking van IT netwerkinfrastructuren steeds crucialer is voor de continuïteit van hun organisaties en Nederland als geheel. Excellente professionals zijn een voorwaarde voor de goede werking van IT netwerkinfrastructuren. Praecellenti draagt bij aan het behouden en uitbouwen van de professionaliteit van deze medewerkers door kennis en expertise op te bouwen en, gevraagd en ongevraagd, beschikbaar te stellen aan de doelgroep: eigenaren, ontwerpers, bouwers, beheerders en exploitanten van IT netwerkinfrastructuren.

WIJ ZIJN DÉ PARTIJ DIE HELPT BIJ HET BEHOUDEN EN UITBOUWEN VAN DE PROFESSIONALITEIT VAN UW IT-NETWERKINFRASTRUCTUUR MEDEWERKERS

Ontwikkeltraject

De organisatiescan (behoefte van de organisatie) en de individuele scan (behoefte van de medewerker) vormen de basis voor het individuele ontwikkelplan van de medewerker. Tijdens uitvoering van dit plan wordt blijvend getoetst of we op de goede weg zijn. Het vervolgadvies kan aanleiding vormen voor het opnieuw uitvoeren van de organisatiescan en/of de individuele scan.

Praecellenti: The Network Academy

Technical Development

AssociateProfessionalExpert
Routing & Switching
Security
Datacenter
Automation & Orchestration / DevNet
Wireless
Network Management & Support
Collaboration
Cloud

Personal/Team Development

BasicsProfessionalMaster
Professioneel excelleren9+ Jezelf PresenterenIn the Lead
Schriftelijk Communiceren & Presenteren9+ CommunicerenIn the Lead certificering
Basics certificering9+ ProfessionalBusiness Consultancy
Introductie intervisie9+ Projectmatig WerkenOrganiseren & Besluiten nemen
Professional certificeringMaster certificering
9+ Adviseren
9+ Onderzoeken & Rapporteren
Consultancy certificering

Diverse vormen van individuele begeleiding

Behoefte aan meer informatie? Neem contact op met Praecellenti!

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen via bijgaand
contactformulier of via telefoon.

+31 (0) 20 565 1840

Venserweg 1
1112 AR Diemen
mail@praecellenti.nl

Praecellenti streeft ernaar uw vraag binnen 5 werkdagen te beantwoorden. Mocht beantwoording meer tijd vragen, dan wordt u hierover binnen deze periode geïnformeerd.