Aansprakelijkheid

Deze website behoort toe aan Praecellenti. Ondanks de zorg en aandacht die Praecellenti aan de samenstelling van deze website besteedt, is het niet te garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. De informatie op www.Praecellenti.nl wordt regelmatig aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht. De informatie op www.praecellenti.nl en daaraan gekoppelde domeinen wordt regelmatig en zonder aankondiging geactualiseerd. Dit gebeurt met zorg en aandacht. Bij eventuele fouten en disfunctioneren stellen we uw melding daarvan zeer op prijs.

Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingvrijheid; alle auteursrechten worden voorbehouden. Daarom mogen teksten of andere informatie van deze website niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praecellenti verspreid of verveelvoudigd worden.

Praecellenti is niet aansprakelijk voor eventuele ongewenste verspreiding van informatie van haar website door derden. Praecellenti sluit alle aansprakelijkheid uit voor alle schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van haar website, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de eventuele tijdelijke onmogelijkheid om ze te kunnen raadplegen.